Αναζήτηση κατηγορίας:
Φορτωτές
Φορτωτάκια
μίνι φορτωτής
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Φορτωτές, άλλοι
Εκσκαφείς
Φορτωτής με πτύο
Εκσκαφέας κοιμητηρίου
Εκσκαφέας φτυάρι
Βιομηχανικός εκσκαφέας
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Εκσκαφέας κατεδάφισης μεγάλου βέλους
Μίνι εκσκαφέας
Τροχοφόρος εκσκαφέας
Βυθοκόρος αναρρόφησης
Βηματικός εκσκαφέας
Πλωτό μηχάνημα εκβάθυνσης
Εκσκαφέας με καλώδιο
Εκσκαφέας διαχείρισης ξυλείας
Μηχάνημα για ράγες τρένου
Ανταλλακτικά
φθειρόμενα μέρη
Ανασκαφέας - εξαρτήματα
Εκσκαφέας, άλλα
Ανατρεπόμενο όχημα
Ανατρεπόμενο φορτηγό - αρθρωτό
Μίνι ανατρεπόμενο όχημα
Ανατρεπόμενο φορτηγό
Ερπυστριοφόρο ανατρεπόμενο όχημα
Ανατρεπόμενα, άλλα
Ερπύστριες
Ερπυστριοφόρος φορτωτής
Συμπιεστής υγειονομικής ταφής
Μπουλντόζα
Μπουλντόζα με τροχούς
Μηχανή τοποθέτησης σωλήνων
Scrapedozer
Αποξεστήρας
Τροχιές, άλλες
κινητήρας-ισοπεδωτήρας (γκρέιντερ)
Ισοπεδωτής (Γκρέιντερ) - συνημμένα
κινητήρας-ισοπεδωτήρας (γκρέιντερ)
Ισοπεδωτήρας, άλλα
Κύλινδροι
Συνημμένα Οδοστρωτήρα
Συρόμενο ρολό
Κύλινδρος τάφρων
Κυλινδρικός άξονας πεπιεσμένου αέρα
Σύνθετος κύλινδρος
Δίδυμος κύλινδρος
Στρωτήρας, ηλεκτροκινούμενος
Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Στρωτήρες, άλλα
Γερανοί
Επικαθήμενοι γερανοί
Τρέιλερ γερανοί
Γερανός παντός εδάφους
Γερανός εμπορευματοκιβωτίων
Γερανοί με δικτυωτό βραχίωνα
Γερανογέφυρα
Οικοδομικός γερανός - άνω ράφι
Οικοδομικός γερανός - ράφι εδάφους
Ναυπηγείο-γερανός
Γερανοί ανύψωσης
Γερανός δοκού εναέριας μετακίνησης
Μίνι γερανοί
γερανογέφυρα
Ερπυστριοφόροι γερανοί
RT-τηλεσκοπικός-γερανός
Τηλεσκοπικός γερανός
Ανταλλακτικά γερανού
Γερανός - αναλώσιμα
Γερανός - εξαρτήματα
Krane, Sonstige
Μηχάνημα διάστρωσης ασφάλτου
Μηχάνημα ανακύκλωσης ασφάλτου
Θερμικό περιέκτης ασφάλτου
Όχημα για μεταφορά ασφάλτου
Ψυχρές μηχανές άλεσης
εξοπλισμός ασφάλτου
Κινητή εγκατάσταση μίξης ασφάλτου
Εγκατάσταση ανάμειξης ασφάλτου, στατική
Ανακυκλωτής ασφάλτου
Μηχανή ψεκασμού ασφάλτου
Ανδιαμόρφωση ασφάλτου δρόμου και συντήρηση
Συνδετικός παράγοντας
Σταθεροποιητής εδάφους
Μαστική άσφαλτος - ειδικός εξοπλισμός - σιλό
Τεχνολογία θερμής σφράγισης μαστίχας ασφαλτικών αρμών
Βραστήρας μαστίχας προετοιμασίας μεταφοράς ασφάλτου
Τεχνολογία θερμοπλαστικού προθερμαντήρα μαστικής ασφάλτου
Εξοπλισμός επίστρωσης μαστικής ασφάλτου
Ερπυστριοφόρο, μηχανή επίστρωσης ασφάλτου
Τεχνολογία επεξεργασίας ασφαλτικής επιφάνειας
Τροχοφόρος οδοστρωτήρας
Τεχνολογία οδοστρωτήρα ασφάλτου
Μηχανήματα διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων
Εξοπλισμός οδικής σήμανσης
Τεχνολογία ασφάλτου -ανταλλακτικά
Τεχνολογία ασφάλτου -αναλώσιμα εξαρτήματα
Μηχανήματα ασφάλτου, εξαρτήματα
Μηχανήµατα για άσφαλτο
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Τεχνολογία αποστράγγισης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Συνημμένα, άλλα
Σφυρί κατεδάφισης
Κλαδευτήρι για κατεδάφιση
Μπάλες καταστροφής
Προσαρμογέας στηριγμάτων
Ισοπεδωτής (Γκρέιντερ) - συνημμένα
Δόντι σπαστήρα
Ανασκαφέας - εξαρτήματα
Κάδος μίξης σκυροδέματος
Κάδος θραύσης
Γεωτρύπανα
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Πριόνι δαγκάνα
Διαχείριση λιμένα
Ξύλο-επεξεργαστές
Χειρισμός ξύλου
Υδραυλική αρπαγή με δύο κάλυκες
Λαβή κατεδάφισης
αρπαγή δασικών
Αρπάγες ξυλείας
Δαγκάνα -scrap/ ενισχυμένη
Εξοπλισμός ανύψωσης με δαγκάνα για βράχους
Άροτρο καλωδίων
Εξοπλισμός σάρωσης
Κουβάδες
Μπάρα κοπής
Μαγνήτες – Μαγνήτες διάταξης διακοπής
Μαγνήτες –Μαγνήτες υδραυλικού συστήματος
Περόνη παλέτας
Κονιοποιητής
Εκχιονιστικό μηχάνημα
Ταχυσύνδεσμος, υδραυλικά
Ταχυσύνδεσμος, μηχανικά
Πρεσοψάλιδο
Χειρισμός μετάλλου scrap
Κάδος διαλογής
Αντεστραμμένος κάδος
Στροφικού κλίση -πετάλου
Εξαρτήματα γερανών
Συνημμένα, άλλα
Σύνθλιψη φυτών
Θραυστήρας με σιαγόνες
Εγκατάσταση θραύσης, κινητή
Εγκατάσταση θραύσης στατική
Κωνικός θραυστήρας
Γυροσκοπικός σπαστήρας
Κάθετο στελεχοθλιπτικό
Στελεχοθλιπτικό με κυλίνδρους
Εγκατάσταση θραύσης, άλλα
Άλεση / θραυστήρες - πετρώματα
Σπαστήρας - κινητός
Σφυρόμυλος - σταθερός
Κρουστικός μύλος - κινητός
Κρουστικός μύλος - σταθερός
Ρότορας κρουστικών μύλων
Κάδος τροχού
Θραυστήρας / ταξινομητής αέρος
Άλεση-/ Θραυστήρες - Πετρώματα, Άλλα
μονάδες επιλογής
Κανάλι μεταφοράς - δονούμενος μεταφορέας
Μηχάνημα διαλογής - οριζόντια διαλογή
Μηχάνημα διαλογής - κινητό - μεγάλης αντοχής
Μηχάνημα διαλογής -σταθερό- μεγάλης αντοχής
Μηχάνημα κυλινδρικού κόσκινου -κινητό
Κόσκινο τυμπάνου, σταθερό
Siebanlagen, Sonstige
Εγκαταστάσεις παραγωγής
Σταθερός βαλλιστικός διαχωριστής
σύστημα φίλτρου - τεχνολογία για την απομάκρυνση της σκόνης
Μηχανές πλύσης χαλικιού-αμμοχάλικου-άμμου
Εγκατάσταση επεξεργασίας άμμος - χαλίκι
Σιλό γραμμή συνολική δοσολογία γραμμής
Μονάδα επεξεργασίας σπασμένων-θρυμματισμένων πετρών
Σύστημα ξηρού κονιάματος φυτών
Πέτρες τεχνολογίας πλύσεως
Σύστημα μηχανήματος τούβλων
Εγκαταστάσεις παραγωγής, Άλλες
Ξυλότυποι
πλάκα ξυλοτύπου
Συστήματα αναρρίχησης
Καθαρισμός-εξοπλισμός
σκαλωσιά ξυλότυπου
πλάκα καλουπώματος
Στηρίγματα ξυλότυπου
Ξυλότυπος
Ειδικό καλούπι
Σχάρες μεταφορών
Καλούπι τοίχου
Ξυλότυποι, αξεσουάρ
Ξυλότυποι, Άλλα
Ικριώματα
Ικρίωμα-ικρίωμα εργασίας
Ικριώματα-πύργος κύλισης
Ικριώματα-τρίποδο
Κουτί-παλέτα
Ικριώματα-πόντιουμ/ εξέδρες
Σκαλωσιά -προστασία σκαλωσιάς
Σύστημα με σκαλωσιά/ με υποστύλωση
Σκαλωσιά πρόσβασης με σκάλα
Ικριώματα-εξαρτήματα
Εξαρτήματα ικριωμάτων
Σκαλωσιές, άλλα
Φορτηγά - Ρυμουλκούμενα
Ανατρεπόμενη νταλίκα
Κινητό τρέιλερ
Τρέιλερ -πλαίσιο σασί
Τρέιλερ-τρέιλερ διατροπικών μεταφορών
Νταλίκα μεταφοράς αυτοκινήτων
ρυμουλκό βάρκας
Καρότσα μεταφοράς ποτών
Καρότσα μεταφοράς τζαμιών
Τρέιλερ ξυλείας
Τζάμπο-ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενο μεταφοράς τυμπάνου καλωδίου
Ανατρεπόμενο
Κλούβα
Σώμα υπό ψύξη
Βοηθητικό
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Ρυμούλκα επιβατικού
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Εγκατάσταση οροφής δεξαμενής
Χαμηλός φορτωτής ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενη καντίνα
Ρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς βοοειδών
Τρέιλερ, άλλα
Φορτηγά - Ημιρυμουλκούμενα
Ημί-ρυμουλκούμενο -πλαίσια σασί
Ημι-τρέιλερ-διατροπικό ημι-τρέιλερ
Autotransportauflieger
Βαρέλα μπετονιέρας σκυροδέματος -ημί ρυμουλκούμενη
Φορείς εμφιάλωσης
Καρότσα μεταφοράς τζαμιών
Ημιρυμουλκούμενος μεταφορέας ξυλείας
Innenlader
Τζάμπο-ημιρυμουλκούμενο
Ανατρεπόμενο
Κλούβα
Σώμα υπό ψύξη
Χαμηλή καρότσα - ημιρυμουλκούμενο
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Tankauflieger
Χαμηλό ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς βοοειδών
ημι-τρέιλερ, άλλα
Εμπορικά οχήματα - φορτηγά (έως 7,5 τόνους)
Φορτωτής Telehoist
Φορτωτής κάδων
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Τρέιλερ αντλίας σκυροδέματος
Φορείς εμφιάλωσης
Μεταφορέας ξυλείας
Φορτηγό μεγάλου μεγέθους
Ανατρεπόμενο
Εναλλάξιμο εμπορευματοκιβώτιο
Σώμα υπό ψύξη
Φορτηγό-αμάξωμα
Φορτηγό-σασί ανταλλαγής
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Εγκατάσταση οροφής δεξαμενής
Φορτηγό όχημα μεταφοράς ζώων
Φορτηγά, άλλα
Εμπορικά οχήματα - φορτηγά (πάνω από 7,5 τόνους)
Φορτωτής Telehoist
Φορτωτής κάδων
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Τρέιλερ αντλίας σκυροδέματος
Φορείς εμφιάλωσης
Μεταφορέας ξυλείας
Φορτηγό μεγάλου μεγέθους
Ανατρεπόμενο
Εναλλάξιμο εμπορευματοκιβώτιο
Σώμα υπό ψύξη
Φορτηγό-αμάξωμα
Φορτηγό-σασί ανταλλαγής
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Εγκατάσταση οροφής δεξαμενής
Φορτηγό όχημα μεταφοράς ζώων
Φορτηγά, άλλα
Επαγγελματικά οχήματα - ημιρυμουλκούμενο φορτηγό
Μεταφορά για µεγάλες αποστάσεις
Επικίνδυνα φορτία
Schwerlast
Τυπικό
ημί-ρυμουλκούμενο φορτηγό, άλλα
Οχήματα, εξαρτήματα
Κινητός κάδος
Ανατρεπόμενο
Εμπορευματοκιβώτιο ψύξης
Εμπορευματοκιβώτιο - υγειονομικό εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικές υπερκατασκευές
Δεξαμενή εμπορευματοκιβωτίου -βιομηχανική
Εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή - τρόφιμα
Εναλλάξιμο αμάξωμα - εμπορευματοκιβώτιο
Intermodal - καρότσα καταψύξεως
Wechselbrücken - Pritsche offen
Εναλλαγή ρυμουλκούμενο - Τοποθέτηση κρεβάτι / μουσαμάδες
Αξεσουάρ, άλλα
Μεταφορά
Βαν - διπλοκάμπινο βαν
Βαν - υψηλό βαν παράδοσης τύπου κιβωτίου
Βαν - pick-up
Ι.Χ. όχημα
Μεταφορά
Φορτηγάκι - πλαίσιο σασί
Μικρά φορτηγά
Βαν – ενσωματωμένο αυτοκινούμενο
Βαν – τροχόσπιτο
Φορτηγό μεταφορών, άλλα
λεωφορεία
Λεωφορείο - μίνι λεωφορείο
Λεωφορείο ομάδας
Λεωφορείο - πούλμαν
Λεωφορείο - λεωφορείο πόλης
Λεωφορεία, άλλα
Πλατφόρμες πρόσβασης
τρέιλερ ανυψωτικής πλατφόρμας
Πλατφόρμες - ψαλιδωτή ανυψωτήρες με ηλεκτρικούς βραχίονες
Πλατφόρμα με βραχίονα ανύψωσης - αρθρωτή
Ερπυστριοφόρος ανελκυστήρας
Πλατφόρμα αναρρίχησης στηρίγματος ανύψωσης
Πλατφόρμες εργασίας φορτηγών
Ψαλιδιού ανύψωσης πλατφόρμα
Τηλεσκοπική πλατφόρμα ανύψωσης
Πλατφόρμα εργασίας - ανταλλακτικά
πλατφόρμα εργασίας φθειρόμενα εξαρτήματα
Πλατφόρμα εργασίας - προσκολλήσεις
Πλατφόρμα εργασίας, άλλα
Ασφάλεια της εργασίας / προστατευτικός ρουχισμός
ασφάλεια εργασίας/ ρουχισμός εργασίας
Ενδυμασία προστασίας/ εργασίας -άλλα
Ανυψωτικά κατασκευών
Ανυψωτικό μηχάνημα κατασκευών
Ανυψωτήρας στέγης
Βιομηχανικός ανελκυστήρας
Εξοπλισμός
Ανελκυστήρας υλικών για εμπορεύματα
Ανελκυστήρας επιβατών
Επικλινής ανυψωτήρας
Κάθετος ανυψωτήρας
Εναέριος ανυψωτήρας - ανταλλακτικά
Εξαρτήματα ανύψωσης
Ανυψωτήρες, άλλα
Εξοπλισμός εργοταξίου
Ράμπες φόρτωσης
Αγωγός πτώσεως οικοδομικών μπαζών
Οικοδομικός διανομέας ρεύματος
Τρέιλερ εργοταξίου
Οικοδομικός φράχτης
Προσωρινές γέφυρες
Φωτισμός εργοταξίου
Φωτισμός-πύργος φωτισμού
Εξοπλισμός οροφής
Κοίλη γη
Κάδος
Ψεκαστήρες δέσμευσης σκόνης
Εξοπλισμός ζυγίσματος
Εγκαταστάσεις εργοταξίου, άλλα
Ασφάλεια εργοταξίου
Τεχνολογία στεγανότητας
Προστατευτικά Κιγκλιδώματα
Σύστημα σηματοδότησης
Δένω
Πινακίδες κυκλοφορίας
Ασφάλεια εργοταξίου, άλλα
Εξοπλισµός ορυχείων
Εξοπλισμός μπεντονίτη
Εξοπλισμός αφαίρεσης άμμου
Διαστολέας
Μονάδα παραγωγής υδραυλικής ισχύος
Εγκαταστάσεις έγχυσης
Εξαρτήματα μεταλλείων
Εξοπλισμός αγωγών
Αναδευτήρας κονιαμάτων, ενεμάτων και σκυροδέματος
Γεωτρύπανο
Bergbauausrüstungen, Sonstige
Εξοπλισμός τεχνολογίας σκυροδέματος
Τρέιλερ αντλίας σκυροδέματος
αντλίες φορτηγού σκυροδέματος με βραχίονα
Αδρανή υλικά σκυροδέματος
Εγκατάσταση ανακύκλωσης σκυροδέματος
Εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος - δομικό σχήμα
Συστήματα μεταφοράς σκυροδέματος, σταθερά
σύστημα εκτόξευσης σκυροδέματος
Στρωτήρας σκυροδέματος
Κάδοι σκυροδέματος
Λειτουργίες σκυροδέματος εργαστηρίου
Κινητή εγκατάσταση ανάμειξης σκυροδέματος
Εγκατάσταση ανάμειξης σκυροδέματος, στατική
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Αντλία σκυροδέματος, στατική
Μηχάνημα κάμψης οπλισμένου σκυροδέματος
Σκυρόδεμα χάλυβα - μηχάνημα κάμψης-κοπής
Πλεγμα ενίσχυσης σκυροδέματος
Μηχάνημα κοπής οπλισμένου σκυροδέματος
Μηχανή μπλοκ σκυροδέματος
Εργαλεία ράβδου, κοπής και κάμψης
κινητή μηχανή δημιουργίας μπλοκ
Μηχανή διάστρωσης
Μπετονιέρα - κινητή
Προκατασκευασμένο εργοστάσιο σκυροδέματος
Βιομηχανική εγκατάσταση μπλοκ σκυροδέματος
Λειαντήρες
Στρωτήρας σκυροδέματος
Υλικά - εξοπλισμός δοκιμών και μέτρησης
Κονίαμα-αναμικτήρας
Κονίαμα-αντλία
Χειρισμός κύβων
Εξοπλισμός παραγωγής σωλήνων και φρεατίων
Παλμικό τραπέζι-ανακλινόμενο τραπέζι
αξεσουάρ ξυλοτύπων-παραγωγή
Ξυλότυπο σύστημα παραγωγής
Σύστημα κινούμενου δαπέδου- τοίχων
Τεχνολογία σκυροδέματος -ανταλλακτικά
Σκυρόδεμα -αναλώσιμα εξαρτήματα ασφάλτου
Τεχνολογία σκυροδέματος - εξαρτήματα
Τεχνολογία σκυροδέματος, άλλα
Συσκευές γεώτρησης
Γεωτρύπανο αγκύρωσης
Συσκευές γεώτρησης, στάσιμες
Συσκευή γεώτρησης, κάθετη
Συσκευή γεώτρησης, οριζόντια
γεωθερμική συσκευή γεώτρησης
Συσκευή γεώτρησης
Σύστημα γεώτρησης πηγαδιού
Περιστροφικό γεωτρύπανο
εγκατάσταση γεώτρησης και γεωτρύπανο
Εξοπλισμός διαφράγματος τοίχου
Γεωτρύπανα διατρημάτων
Τεχνολογία εκρηκτικών υλών
Εξοπλισμός συστήματος βαθιάς γεώτρησης
Δονητής μπετόν
Εξοπλισµός γεώτρησης, εξαρτήματα
Εξοπλισµός γεώτρησης, άλλα
Εμπορευματοκιβώτιο
εμπορευματοκιβώτιο-εξοπλισμός γραφείου
Εμπορευματοκιβώτιο-εμπορευματοκιβώτιο υλικών
Εμπορευματοκιβώτιο - υγειονομικό εμπορευματοκιβώτιο
Εμπορευματοκιβώτιο -εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσης
Εμπορευματοκιβώτιο - καμπίνες τουαλέτας
Εμπορευματοκιβώτιο-μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου
Εμπορευματοκιβώτιο -κατοικία
Εμπορευματοκιβώτιο-εξαρτήματα
Εμπορευματοκιβώτιο-άλλα
Ανταλλακτικά
Εργαλείο κατεδάφισης
Άξονες
Βενζινοκίνητες μηχανές
Αντλίες μετάγγισης
Εξοπλισμός τεχνολογίας σκυροδέματος
Τεχνολογία εξαρτημάτων φρένων
Σετ σφραγίσματος
Κινητήρες ντίζελ
Περιστροφικός στροφέας
Δακτύλιος περιστροφής
Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά
ηλεκτρικό μοτέρ
Τελική μονάδα
Ανταλλακτικά - μέρη κινητήρα
αποσυναρμολογημένες μηχανές
Κινητήρα πρόωσης - κινητήρας πρόσφυσης
Ζάντες
Φίλτρο σωματιδίων
Κινητήρες αερίου
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων
Συγκρότημα βραχίονα φορτωτή
Κινητήρας ανύψωσης
Υδραυλικός κινητήρας
υδραυλική αντλία
Υδραυλική τεχνολογία
Υδραυλικός κύλινδρος
Αμάξωμα/ καμπίνα/ γυαλιά
Τεχνολογία καυσίμου
Τεχνολογικά εξαρτήματα γερανού
Τεχνολογία ψύξης
Συγκρότημα ερπύστριας
Πλανητικό γρανάζι κίνησης
Ελαστικά-τροχοί
Περιστρεφόμενο γρανάζι
Έλεγχος αποκλεισμού
Μετατροπέας ροπής
Κεντρικά συστήματα λίπανσης
Ανταλλακτικά - άλλα
Σύστημα κυλιόμενου ιμάντα
Σύστημα κυλιόμενου ιμάντα, κινητό
Σύστημα κυλιόμενο ιμάντα, στατικό
Μεταφορέας αποθέματος, κινητός
Συστήματα ιμάντων μεταφοράς, άλλα
Φρέζες
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανή αλέσεως σκυροδέματος
Μηχανήματα διάστρωσης
Φρέζες τάφρων
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Φρεζάρισμα, Άλλα
Τοποθέτηση σιδηροδρομικής γραμμής
Μηχανή κάλυψης ράγας
Παρακολουθήστε την δημιουργία κατασκευής οχημάτων
κατασκευή ράγας
Εργαλεία χειρός /
Βενζίνη - διακόπτης προστασίας
Σφυρί πεπιεσμένου αέρα
Εργαλείο χειρός-σύνδεση πεπιεσμένου αέρα
Ηλεκτρικός εξοπλισμός
ηλεκτρικός-διακόπτης
Εργαλείο χειρός - διάφορα
Ανύψωση / πεζοδρόμιο / τοποθέτηση σωλήνων
Ανυψωτικός εξοπλισμός-αλυσίδα σφεντόνα
Ανυψωτικός εξοπλισμός-οικοδομικό βαρούλκο
Ανυψωτικό μαξιλάρι
Τοποθέτηση-μηχανή
Πλακόστρωση-υδραυλικός σφιγκτήρας εγκατάστασης
Πλακόστρωση-εργαλεία-υδραυλικά
Σύστημα τοποθέτησης σωλήνων-καλωδίων
Τεχνολογία τοποθέτησης σωλήνων
Βαρούλκο
Εξοπλισμός ανύψωσης-πέτρας zongs
Τραβέρσες
Εξοπλισμός ανύψωσης -καθολικός σφιγκτήρας
Αναβατόρια/ Πεζοδρόμιο-/ Τοποθέτηση σωλήνων - Άλλα
Θέρμανση / κλιματισμός
Αφυγραντήρας
Θερμοσίφωνες - επιφανειακός θερμοσίφωνας
Θερμαντήρες - θερμαντήρας αέρος
Θέρμανση/ κλιματισμός - άλλα
Επεξεργασία ξύλου
Ξύλο - λειαντήρες
Ξύλο - μηχανή θρυμματισμού ξύλου
Ξύλο - θρυμματιστής ξύλου
Υδραυλική πρέσα ξύλων
ξύλο - συνδυασμένος τεμαχιστής
Ξυλεία - αναμικτήρας ξύλου
Ξύλο - δευτερεύων τεμαχιστής
Περιστροφικός καταστροφέας
Ξυλεία - Κινητό πριονιστήριο
Ξυλεία - Σταθερό πριονιστήριο
Συνθλιπτικό μηχάνημα -αργής περιστροφής
Ξυλεία - θρυμματιστής τυμπάνου
Ξύλο - κυρίως τεμαχιστής
Τεχνολογία ξύλου, άλλα
καναλοποίηση
Στεγανοποίηση-μίνι βυσμάτων σωλήνων
Εργαλεία υπόγειας διάτρησης
στεγανοποίηση-σύστημα σφράγισης αποχέτευσης
στεγανοποίηση-μαξιλάρι σφράγισης αποχέτευσης
εξοπλισμός σωλήνα αποχέτευσης
Συστήματα αντιστήριξης τάφρου
Ανυψωτικό καλύμματος ανθρωποθυρίδας
Kanaltechnik, Sonstige
Δημοτική τεχνολογία/ Δημοτικά οχήματα
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Δημοτικά οχήματα - αναρρόφηση-έκπλυση
Unimog
Δημοτικά οχήματα -καθαρισμός δρόμων τον χειμώνα
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Θρυμματιστές κορμών
Θαμνοκοπτική μηχανή
Δημοτικά οχήματα - άλλα
Συμπιεστές
κινητός συμπιεστής
Συμπιεστές, σταθεροί
Συμπιεστές, άλλα
Τεχνολογία αποθήκευσης, άλλα
Αποθήκη
Τεχνολογία αποθήκευσης, άλλα
Τεχνολογία αποθήκευσης, άλλα
Αντλίες
Αντλία πηγαδιού
Αντλίες κινητήρα
Υποβρύχια αντλία φρεατίων
Βυθιζόμενη αντλία
Αντλία κενού
Αντλίες άλλες
εξοπλισμός οδήγησης στοίβας
Γενική εγκατάσταση γεώτρησης
εξοπλισμός οδήγησης στοίβας
Σφύρα θεμελίωσης
Εξαρτήματα οδήγησης σωλήνων
Εξέδρα οδήγησης σωλήνων, άλλα
Μηχανές ανακύκλωσης
Επεξεργασία ανακύκλωσης ξύλου
Επεξεργασία ανακύκλωσης μετάλλων
Επεξεργασία αποβλήτων ανακύκλωσης
Αναστροφέας βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, υπολειμματικών αποβλήτων
Μηχανές ανακύκλωσης, άλλες
Καθαρισμός
Σύστημα πλυσίματος τροχών
Καθαρισμός-εξοπλισμός
Τεχνολογία διαχείρισης νερού
Καθαρισμός - άλλα
Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς εκσκαφή
Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς εκσκαφή
Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς εκσκαφή, άλλα
Δονητές/ συμπίεση
Δονητές
Μετατροπέας συχνότητας, στατικός
Φορητός μετατροπέας συχνότητας
Innenrüttler
Πλάκες δόνησης
Δονητικές πλάκες - εξαρτήματα
Συμπιεστής εδάφους
Δονητικός πήχης
Δρομέας/ Συμπίεση - Άλλα
Πριόνισμα / κοπή / διάτρηση
Δισκοπρίονο κατασκευών
συσκευές κοπής μηχανικής περιστροφής
Μεικτός κόφτης
Διάτρηση πυρήνα
Πριόνια μηχανικά
Τεχνολογία κοπής
Δίσκος κοπής πέτρας
Κόφτης πέτρας
επιτραπέζιο οδοντωτό δισκοπρίονο
δισκοπρίονο
Πριόνισμα/ Κοπή/ Διάτρηση - άλλα
Εργαλεία τεχνολογίας ανακαίνισης
Τεχνικός εξοπλισμός γέφυρας
Τεχνολογία ανακαίνισης, άλλα
Περονοφόρα
Περονοφόρο
Περονοφόρα
Εμπορευματοκιβώτιο-μεταφορέας
Περονοφόρα παντός εδάφους
Hand pallet truck
Φορτηγό υψηλής ανύψωσης
Περονοφόρο όχημα - συλλέκτης παραγγελιών
χαμηλό ανυψωτικό όχημα
Ανυψωτικό μηχάνημα
Πλευρικός φορτωτής
Τηλεσκοπικά περονοφόρα οχήματα
Ανυψωτικό πλάγιας φόρτωσης τεσσάρων κατευθύνσεων
Περονοφόρο -ανταλλακτικά
Εξαρτήματα περονοφόρου
Περονοφόρα, άλλα
Μονάδες παραγωγής ισχύος
Μονάδα παραγωγής ισχύος -κινητή
Μονάδα παραγωγής ισχύος -σταθερή
Μονάδα παραγωγής ισχύος -φορητή
Μονάδα παραγωγής ρεύματος, άλλα
Λειτουργίες δεξαμενής
Δεξαμενή - κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
Δεξαμενή -δεξαμενή αποθήκευσης, εξοπλισμός, αξεσουάρ
Εγκατάσταση δεξαμενής, άλλα
Κατασκευή τούνελ
Αεριστής υπόγειας εξόριξης
Αποκατάσταση ενέργειας
Κινητή ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας
Κλιματισμός αέρα και αερίου
συμπιεστής αέρα-αερίου
Εξοπλισμός ανύψωσης σωλήνων
Σύστημα αποκατάστασης φρεατίων αποχέτευσης
Μηχανήματα με ασπίδα προστασίας για διάνοιξη σηράγγων
Μηχάνημα ψεκασμού σκυροδέματος
τεχνολογία τροφοδότησης
Μηχανές επιλεκτικής κεφαλής κοπής
εξοπλισμός για τούνελ
Διάνοιξη σήραγγας υπαίθριας εξορυκτικής κατασκευής
Διάνοιξη σήραγγας υπόγειας κατασκευής
Μηχάνημα για τούνελ
Διάνοιξη σήραγγας - εξαρτήματα
Κατασκευή σηρράγγας - άλλα
Συσκευές μέτρησης απόστασης/ τοποθεσίας
Μηχανές κατασκευών ελέγχου λέιζερ
Συστήματα κάμερας
Τοποθέτηση σωλήνων λέιζερ
Λέιζερ - διάνοιξης σηράγγων
Σύστημα τοπογραφικών αποτυπώσεων με λέιζερ
Σύστημα πλοήγησης GPS
Όργανα ισοπέδωσης λέιζερ
Σύστημα εντοπισμού-gps-ανιχνευτής
Διαγνωστικά-συσκευές
λέιζερ-περιστροφικό λέιζερ
Λέιζερ-εξαρτήματα
Λέιζερ-διάφορα
Génie hydraulique
Αμφίβιος εκσκαφέας, θεριζοαλωνιστική ζιζανίων
Υδραυλική μηχανική -άλλα
Εργαστήριο
Κινητός σταθμός συμπιεστή
Συμπιεστής χωρίς λάδι
Σταθμοί συμπιεστών
Τεχνολογία αμμοβολής
Τεχνολογία συγκόλλησης
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Εργαστήριο, άλλα
Εργαλεία
Νταλίκα
Μικρά εργαλεία
Εργαλεία δουλειάς - αναλώσιμα
εργαλεία-άλλα
Σκηνή
Τέντα - κατασκευή-τέντες
Τέντες εκδηλώσεων
Βιομηχανικές τέντες
Τέντα - τέντες αποθήκης
Τέντες - έκθεση
Ειδική τέντα
Τέντα - εξαρτήματα
Τέντες, διάφορα
Λοιπά
Οχήματα επαγγελματικά / μεταφοράς
Μηχανήματα/ Εξοπλισμός κατασκευών
Τρακτέρ
Αγροτικά μηχανήματα / εξοπλισμός
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε Περονοφόρο μεταχειρισμένο ή νέο στο baupool.gr. Οι καλύτερες τιμές από επαγγελματίες εμπόρους, βιοτέχνες και ιδιώτες. Ελκυστικές προσφορές υψηλής ποιότητας κατασκευαστικών μηχανημάτων στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Still Linde Caterpillar Hyster Clark
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Komatsu FD25-10
15
Komatsu FD25-10
Περονοφόρο, 3017105 3017105
  19200 Elefsina/Athens , Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 3653 h, Βάρος λειτουργίας: 3700 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: 4-τροχο περονοφόρο όχημα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBEST13 // 533 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 6.500 mm / FH 2.300 mm / Triplex
8
Toyota 7FBEST13 // 533 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 6.500 mm / FH 2.300 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4853650 4853650
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 533 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.75 m, Ύψος ανύψωσης: 6.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 2546 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1300 kg, ...
12.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET16 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 3.300 mm / FH 1.550 mm / Containerfähig / Duplex
9
Toyota 8FBET16 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 3.300 mm / FH 1.550 mm / Containerfähig / Duplex
Περονοφόρο, 4853649 4853649
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 11321 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.13 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3170 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
7.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGF15 // 2.103 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.300 mm / FH 1.400 mm / Triplex
8
Toyota 02-8FGF15 // 2.103 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.300 mm / FH 1.400 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4853648 4853648
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2103 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.07 m, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 2740 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGF30 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / HH 4.000 mm
9
Toyota 02-8FGF30 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / HH 4.000 mm
Περονοφόρο, 4853654 4853654
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 9124 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 4330 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E30L-01 // Seitenschieber / 3. + 4. Ventil / HH 5.450 mm
7
Linde E30L-01 // Seitenschieber / 3. + 4. Ventil / HH 5.450 mm
Περονοφόρο, 4853653 4853653
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4378 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 3.40 m, Ύψος ανύψωσης: 5.45 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 5500 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
21.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E50-HL01-600 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / 3. + 4 . Ventil / HH 4.400 mm
8
Linde E50-HL01-600 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / 3. + 4 . Ventil / HH 4.400 mm
Περονοφόρο, 4853652 4853652
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 9727 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 3.10 m, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 240 cm, Βάρος λειτουργίας: 6235 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, ...
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16-01 // Seitenschieber / 3. Ventil / Containerfähig / HH 3.140 / FH 1.540 mm / Duplex
7
Linde E16-01 // Seitenschieber / 3. Ventil / Containerfähig / HH 3.140 / FH 1.540 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4853651 4853651
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 7615 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.14 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3300 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
10.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E20PL-02 EVO // Zinkenverstellgerät / Containerfähig / Seitenschieber / HH 3.220 mm / FH 1.590 mm / Duplex
9
Linde E20PL-02 EVO // Zinkenverstellgerät / Containerfähig / Seitenschieber / HH 3.220 mm / FH 1.590 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4855576 4855576
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 8748 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 3.22 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3500 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
13.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H120 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / 3. + 4. Ventil / HH 4.900 mm
9
Linde H120 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / 3. + 4. Ventil / HH 4.900 mm
Περονοφόρο, 4855573 4855573
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 13838 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 3.76 m, Ύψος ανύψωσης: 4.90 m, Μήκος περόνης: 180 cm, Βάρος λειτουργίας: 17000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 12000 kg, ...
20.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H60D // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.150 mm
8
Linde H60D // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.150 mm
Περονοφόρο, 4855572 4855572
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 12064 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 3.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 180 cm, Βάρος λειτουργίας: 10355 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg, ...
16.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBEKT16 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / Containerfähig / HH 3.000 mm / FH 1.420 mm / Duplex
8
Toyota 8FBEKT16 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / Containerfähig / HH 3.000 mm / FH 1.420 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4850727 4850727
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 4691 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.03 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 125 cm, Βάρος λειτουργίας: 3412 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
10.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBMT20 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 5.500 mm / FH 1.940 mm / Triplex
7
Toyota 8FBMT20 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 5.500 mm / FH 1.940 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4840916 4840916
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 8192 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.34 m, Ύψος ανύψωσης: 5.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 4150 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H25D // HH 4.300 mm / FH 2.130 mm / Seitenschieber / Duplex
7
Linde H25D // HH 4.300 mm / FH 2.130 mm / Seitenschieber / Duplex
Περονοφόρο, 4842566 4842566
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 16095 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Βάρος λειτουργίας: 3755 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yale GLP35VX // Seitenschieber / 3. + 4. Ventil / HH 4.615 mm / FH 1.450 mm / Triplex
7
Yale GLP35VX // Seitenschieber / 3. + 4. Ventil / HH 4.615 mm / FH 1.450 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4859858 4859858
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 7433 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.15 m, Ύψος ανύψωσης: 4.62 m, Μήκος περόνης: 180 cm, Βάρος λειτουργίας: 4950 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
8.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H70T-01 // HH 3.450 mm / Seitenschieber
6
Linde H70T-01 // HH 3.450 mm / Seitenschieber
Περονοφόρο, 4847607 4847607
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4196 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.90 m, Ύψος ανύψωσης: 3.45 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 11455 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 7000 kg, ...
31.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E14 // HH 3.240 mm / Seitenschieber / guter Zustand / 1.4T Tragkraft
9
Linde E14 // HH 3.240 mm / Seitenschieber / guter Zustand / 1.4T Tragkraft
Περονοφόρο, 4828231 4828231
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4642 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.12 m, Ύψος ανύψωσης: 3.24 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3150 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, ...
11.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBEST 13 // 1.130 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.320 mm / FH 950 mm / Containerfähig / Triplex / guter Zustand
7
Toyota 7FBEST 13 // 1.130 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.320 mm / FH 950 mm / Containerfähig / Triplex / guter Zustand
Περονοφόρο, 4831019 4831019
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1130 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.05 m, Ύψος ανύψωσης: 4.32 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3250 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1300 kg, ...
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E35L-01 // 1.918 Std. / HH 6.600 mm / FH 2.340 mm / 3. Ventil / Seitenschieber / Triplex
8
Linde E35L-01 // 1.918 Std. / HH 6.600 mm / FH 2.340 mm / 3. Ventil / Seitenschieber / Triplex
Περονοφόρο, 4831018 4831018
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1918 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.90 m, Ύψος ανύψωσης: 6.60 m, Μήκος περόνης: 200 cm, Βάρος λειτουργίας: 4950 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clark C500Y80PD
8
Clark C500Y80PD
Περονοφόρο, 4836906 4836906
  64560 Riedstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 8729 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Μήκος περόνης: 150 cm, Βάρος λειτουργίας: 5770 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cesab CBG3.5 - TRIPLEX
10
Cesab CBG3.5 - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4787567 4787567
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 3217 h, Ύψος ανύψωσης: 5.59 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Βάρος λειτουργίας: 5235 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
8.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cesab CBG3.5 - TRIPLEX
10
Cesab CBG3.5 - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4787563 4787563
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 3217 h, Ύψος ανύψωσης: 5.59 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Βάρος λειτουργίας: 5235 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
8.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still R 60-35 // 3. + 4. Ventil / Batt. Bj. 2014 / Containerfähig / HH 4.430 mm / FH 1.450 mm / Triplex
8
Still R 60-35 // 3. + 4. Ventil / Batt. Bj. 2014 / Containerfähig / HH 4.430 mm / FH 1.450 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4785880 4785880
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 7026 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.21 m, Ύψος ανύψωσης: 4.43 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 5400 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still R 60-30 // 2.673 Std. / Batt. Bj. 2014 / HH 5.000 mm / FH 1.920 mm / Triplex / guter Zustand / Containerfähig
6
Still R 60-30 // 2.673 Std. / Batt. Bj. 2014 / HH 5.000 mm / FH 1.920 mm / Triplex / guter Zustand / Containerfähig
Περονοφόρο, 4818967 4818967
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 2673 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.22 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Μήκος περόνης: 240 cm, Βάρος λειτουργίας: 5200 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
10.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H30D-02 - Waage
10
Linde H30D-02 - Waage
Περονοφόρο, 4752624 4752624
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1448 h, Ύψος ανύψωσης: 3.13 m, Μήκος περόνης: 200 cm, Βάρος λειτουργίας: 4880 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1601