Αναζήτηση κατηγορίας:
Φορτωτές
Φορτωτάκια
μίνι φορτωτής
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Φορτωτές, άλλοι
Εκσκαφείς
Φορτωτής με πτύο
Εκσκαφέας κοιμητηρίου
Εκσκαφέας φτυάρι
Βιομηχανικός εκσκαφέας
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Εκσκαφέας κατεδάφισης μεγάλου βέλους
Μίνι εκσκαφέας
Τροχοφόρος εκσκαφέας
Βυθοκόρος αναρρόφησης
Βηματικός εκσκαφέας
Πλωτό μηχάνημα εκβάθυνσης
Εκσκαφέας με καλώδιο
Εκσκαφέας διαχείρισης ξυλείας
Μηχάνημα για ράγες τρένου
Ανταλλακτικά
φθειρόμενα μέρη
Ανασκαφέας - εξαρτήματα
Εκσκαφέας, άλλα
Ανατρεπόμενο όχημα
Ανατρεπόμενο φορτηγό - αρθρωτό
Μίνι ανατρεπόμενο όχημα
Ανατρεπόμενο φορτηγό
Ερπυστριοφόρο ανατρεπόμενο όχημα
Ανατρεπόμενα, άλλα
Ερπύστριες
Ερπυστριοφόρος φορτωτής
Συμπιεστής υγειονομικής ταφής
Μπουλντόζα
Μπουλντόζα με τροχούς
Μηχανή τοποθέτησης σωλήνων
Scrapedozer
Αποξεστήρας
Τροχιές, άλλες
κινητήρας-ισοπεδωτήρας (γκρέιντερ)
Ισοπεδωτής (Γκρέιντερ) - συνημμένα
κινητήρας-ισοπεδωτήρας (γκρέιντερ)
Ισοπεδωτήρας, άλλα
Κύλινδροι
Συνημμένα Οδοστρωτήρα
Συρόμενο ρολό
Κύλινδρος τάφρων
Κυλινδρικός άξονας πεπιεσμένου αέρα
Σύνθετος κύλινδρος
Δίδυμος κύλινδρος
Στρωτήρας, ηλεκτροκινούμενος
Κύλινδροι συμπίεσης εδαφών
Στρωτήρες, άλλα
Γερανοί
Επικαθήμενοι γερανοί
Τρέιλερ γερανοί
Γερανός παντός εδάφους
Γερανός εμπορευματοκιβωτίων
Γερανοί με δικτυωτό βραχίωνα
Γερανογέφυρα
Οικοδομικός γερανός - άνω ράφι
Οικοδομικός γερανός - ράφι εδάφους
Ναυπηγείο-γερανός
Γερανοί ανύψωσης
Γερανός δοκού εναέριας μετακίνησης
Μίνι γερανοί
γερανογέφυρα
Ερπυστριοφόροι γερανοί
RT-τηλεσκοπικός-γερανός
Τηλεσκοπικός γερανός
Ανταλλακτικά γερανού
Γερανός - αναλώσιμα
Γερανός - εξαρτήματα
Krane, Sonstige
Μηχάνημα διάστρωσης ασφάλτου
Μηχάνημα ανακύκλωσης ασφάλτου
Θερμικό περιέκτης ασφάλτου
Όχημα για μεταφορά ασφάλτου
Ψυχρές μηχανές άλεσης
εξοπλισμός ασφάλτου
Κινητή εγκατάσταση μίξης ασφάλτου
Εγκατάσταση ανάμειξης ασφάλτου, στατική
Ανακυκλωτής ασφάλτου
Μηχανή ψεκασμού ασφάλτου
Ανδιαμόρφωση ασφάλτου δρόμου και συντήρηση
Συνδετικός παράγοντας
Σταθεροποιητής εδάφους
Μαστική άσφαλτος - ειδικός εξοπλισμός - σιλό
Τεχνολογία θερμής σφράγισης μαστίχας ασφαλτικών αρμών
Βραστήρας μαστίχας προετοιμασίας μεταφοράς ασφάλτου
Τεχνολογία θερμοπλαστικού προθερμαντήρα μαστικής ασφάλτου
Εξοπλισμός επίστρωσης μαστικής ασφάλτου
Ερπυστριοφόρο, μηχανή επίστρωσης ασφάλτου
Τεχνολογία επεξεργασίας ασφαλτικής επιφάνειας
Τροχοφόρος οδοστρωτήρας
Τεχνολογία οδοστρωτήρα ασφάλτου
Μηχανήματα διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων
Εξοπλισμός οδικής σήμανσης
Τεχνολογία ασφάλτου -ανταλλακτικά
Τεχνολογία ασφάλτου -αναλώσιμα εξαρτήματα
Μηχανήματα ασφάλτου, εξαρτήματα
Μηχανήµατα για άσφαλτο
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Τεχνολογία αποστράγγισης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Συνημμένα, άλλα
Σφυρί κατεδάφισης
Κλαδευτήρι για κατεδάφιση
Μπάλες καταστροφής
Προσαρμογέας στηριγμάτων
Ισοπεδωτής (Γκρέιντερ) - συνημμένα
Δόντι σπαστήρα
Ανασκαφέας - εξαρτήματα
Κάδος μίξης σκυροδέματος
Κάδος θραύσης
Γεωτρύπανα
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Πριόνι δαγκάνα
Διαχείριση λιμένα
Ξύλο-επεξεργαστές
Χειρισμός ξύλου
Υδραυλική αρπαγή με δύο κάλυκες
Λαβή κατεδάφισης
αρπαγή δασικών
Αρπάγες ξυλείας
Δαγκάνα -scrap/ ενισχυμένη
Εξοπλισμός ανύψωσης με δαγκάνα για βράχους
Άροτρο καλωδίων
Εξοπλισμός σάρωσης
Κουβάδες
Μπάρα κοπής
Μαγνήτες – Μαγνήτες διάταξης διακοπής
Μαγνήτες –Μαγνήτες υδραυλικού συστήματος
Περόνη παλέτας
Κονιοποιητής
Εκχιονιστικό μηχάνημα
Ταχυσύνδεσμος, υδραυλικά
Ταχυσύνδεσμος, μηχανικά
Πρεσοψάλιδο
Χειρισμός μετάλλου scrap
Κάδος διαλογής
Αντεστραμμένος κάδος
Στροφικού κλίση -πετάλου
Εξαρτήματα γερανών
Συνημμένα, άλλα
Σύνθλιψη φυτών
Θραυστήρας με σιαγόνες
Εγκατάσταση θραύσης, κινητή
Εγκατάσταση θραύσης στατική
Κωνικός θραυστήρας
Γυροσκοπικός σπαστήρας
Κάθετο στελεχοθλιπτικό
Στελεχοθλιπτικό με κυλίνδρους
Εγκατάσταση θραύσης, άλλα
Άλεση / θραυστήρες - πετρώματα
Σπαστήρας - κινητός
Σφυρόμυλος - σταθερός
Κρουστικός μύλος - κινητός
Κρουστικός μύλος - σταθερός
Ρότορας κρουστικών μύλων
Κάδος τροχού
Θραυστήρας / ταξινομητής αέρος
Άλεση-/ Θραυστήρες - Πετρώματα, Άλλα
μονάδες επιλογής
Κανάλι μεταφοράς - δονούμενος μεταφορέας
Μηχάνημα διαλογής - οριζόντια διαλογή
Μηχάνημα διαλογής - κινητό - μεγάλης αντοχής
Μηχάνημα διαλογής -σταθερό- μεγάλης αντοχής
Μηχάνημα κυλινδρικού κόσκινου -κινητό
Κόσκινο τυμπάνου, σταθερό
Siebanlagen, Sonstige
Εγκαταστάσεις παραγωγής
Σταθερός βαλλιστικός διαχωριστής
σύστημα φίλτρου - τεχνολογία για την απομάκρυνση της σκόνης
Μηχανές πλύσης χαλικιού-αμμοχάλικου-άμμου
Εγκατάσταση επεξεργασίας άμμος - χαλίκι
Σιλό γραμμή συνολική δοσολογία γραμμής
Μονάδα επεξεργασίας σπασμένων-θρυμματισμένων πετρών
Σύστημα ξηρού κονιάματος φυτών
Πέτρες τεχνολογίας πλύσεως
Σύστημα μηχανήματος τούβλων
Εγκαταστάσεις παραγωγής, Άλλες
Ξυλότυποι
πλάκα ξυλοτύπου
Συστήματα αναρρίχησης
Καθαρισμός-εξοπλισμός
σκαλωσιά ξυλότυπου
πλάκα καλουπώματος
Στηρίγματα ξυλότυπου
Ξυλότυπος
Ειδικό καλούπι
Σχάρες μεταφορών
Καλούπι τοίχου
Ξυλότυποι, αξεσουάρ
Ξυλότυποι, Άλλα
Ικριώματα
Ικρίωμα-ικρίωμα εργασίας
Ικριώματα-πύργος κύλισης
Ικριώματα-τρίποδο
Κουτί-παλέτα
Ικριώματα-πόντιουμ/ εξέδρες
Σκαλωσιά -προστασία σκαλωσιάς
Σύστημα με σκαλωσιά/ με υποστύλωση
Σκαλωσιά πρόσβασης με σκάλα
Ικριώματα-εξαρτήματα
Εξαρτήματα ικριωμάτων
Σκαλωσιές, άλλα
Φορτηγά - Ρυμουλκούμενα
Ανατρεπόμενη νταλίκα
Κινητό τρέιλερ
Τρέιλερ -πλαίσιο σασί
Τρέιλερ-τρέιλερ διατροπικών μεταφορών
Νταλίκα μεταφοράς αυτοκινήτων
ρυμουλκό βάρκας
Καρότσα μεταφοράς ποτών
Καρότσα μεταφοράς τζαμιών
Τρέιλερ ξυλείας
Τζάμπο-ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενο μεταφοράς τυμπάνου καλωδίου
Ανατρεπόμενο
Κλούβα
Σώμα υπό ψύξη
Βοηθητικό
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Ρυμούλκα επιβατικού
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Εγκατάσταση οροφής δεξαμενής
Χαμηλός φορτωτής ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενη καντίνα
Ρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς βοοειδών
Τρέιλερ, άλλα
Φορτηγά - Ημιρυμουλκούμενα
Ημί-ρυμουλκούμενο -πλαίσια σασί
Ημι-τρέιλερ-διατροπικό ημι-τρέιλερ
Autotransportauflieger
Βαρέλα μπετονιέρας σκυροδέματος -ημί ρυμουλκούμενη
Φορείς εμφιάλωσης
Καρότσα μεταφοράς τζαμιών
Ημιρυμουλκούμενος μεταφορέας ξυλείας
Innenlader
Τζάμπο-ημιρυμουλκούμενο
Ανατρεπόμενο
Κλούβα
Σώμα υπό ψύξη
Χαμηλή καρότσα - ημιρυμουλκούμενο
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Tankauflieger
Χαμηλό ρυμουλκούμενο
Ρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς βοοειδών
ημι-τρέιλερ, άλλα
Εμπορικά οχήματα - φορτηγά (έως 7,5 τόνους)
Φορτωτής Telehoist
Φορτωτής κάδων
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Τρέιλερ αντλίας σκυροδέματος
Φορείς εμφιάλωσης
Μεταφορέας ξυλείας
Φορτηγό μεγάλου μεγέθους
Ανατρεπόμενο
Εναλλάξιμο εμπορευματοκιβώτιο
Σώμα υπό ψύξη
Φορτηγό-αμάξωμα
Φορτηγό-σασί ανταλλαγής
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Εγκατάσταση οροφής δεξαμενής
Φορτηγό όχημα μεταφοράς ζώων
Φορτηγά, άλλα
Εμπορικά οχήματα - φορτηγά (πάνω από 7,5 τόνους)
Φορτωτής Telehoist
Φορτωτής κάδων
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Τρέιλερ αντλίας σκυροδέματος
Φορείς εμφιάλωσης
Μεταφορέας ξυλείας
Φορτηγό μεγάλου μεγέθους
Ανατρεπόμενο
Εναλλάξιμο εμπορευματοκιβώτιο
Σώμα υπό ψύξη
Φορτηγό-αμάξωμα
Φορτηγό-σασί ανταλλαγής
Μεταφορέας αυτοκινήτων
Καρότσα
Σιλό φορτηγού
Sonderaufbau
Εγκατάσταση οροφής δεξαμενής
Φορτηγό όχημα μεταφοράς ζώων
Φορτηγά, άλλα
Επαγγελματικά οχήματα - ημιρυμουλκούμενο φορτηγό
Μεταφορά για µεγάλες αποστάσεις
Επικίνδυνα φορτία
Schwerlast
Τυπικό
ημί-ρυμουλκούμενο φορτηγό, άλλα
Οχήματα, εξαρτήματα
Κινητός κάδος
Ανατρεπόμενο
Εμπορευματοκιβώτιο ψύξης
Εμπορευματοκιβώτιο - υγειονομικό εμπορευματοκιβώτιο
Ειδικές υπερκατασκευές
Δεξαμενή εμπορευματοκιβωτίου -βιομηχανική
Εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή - τρόφιμα
Εναλλάξιμο αμάξωμα - εμπορευματοκιβώτιο
Intermodal - καρότσα καταψύξεως
Wechselbrücken - Pritsche offen
Εναλλαγή ρυμουλκούμενο - Τοποθέτηση κρεβάτι / μουσαμάδες
Αξεσουάρ, άλλα
Μεταφορά
Βαν - διπλοκάμπινο βαν
Βαν - υψηλό βαν παράδοσης τύπου κιβωτίου
Βαν - pick-up
Ι.Χ. όχημα
Μεταφορά
Φορτηγάκι - πλαίσιο σασί
Μικρά φορτηγά
Βαν – ενσωματωμένο αυτοκινούμενο
Βαν – τροχόσπιτο
Φορτηγό μεταφορών, άλλα
λεωφορεία
Λεωφορείο - μίνι λεωφορείο
Λεωφορείο ομάδας
Λεωφορείο - πούλμαν
Λεωφορείο - λεωφορείο πόλης
Λεωφορεία, άλλα
Πλατφόρμες πρόσβασης
τρέιλερ ανυψωτικής πλατφόρμας
Πλατφόρμες - ψαλιδωτή ανυψωτήρες με ηλεκτρικούς βραχίονες
Πλατφόρμα με βραχίονα ανύψωσης - αρθρωτή
Ερπυστριοφόρος ανελκυστήρας
Πλατφόρμα αναρρίχησης στηρίγματος ανύψωσης
Πλατφόρμες εργασίας φορτηγών
Ψαλιδιού ανύψωσης πλατφόρμα
Τηλεσκοπική πλατφόρμα ανύψωσης
Πλατφόρμα εργασίας - ανταλλακτικά
πλατφόρμα εργασίας φθειρόμενα εξαρτήματα
Πλατφόρμα εργασίας - προσκολλήσεις
Πλατφόρμα εργασίας, άλλα
Ασφάλεια της εργασίας / προστατευτικός ρουχισμός
ασφάλεια εργασίας/ ρουχισμός εργασίας
Ενδυμασία προστασίας/ εργασίας -άλλα
Ανυψωτικά κατασκευών
Ανυψωτικό μηχάνημα κατασκευών
Ανυψωτήρας στέγης
Βιομηχανικός ανελκυστήρας
Εξοπλισμός
Ανελκυστήρας υλικών για εμπορεύματα
Ανελκυστήρας επιβατών
Επικλινής ανυψωτήρας
Κάθετος ανυψωτήρας
Εναέριος ανυψωτήρας - ανταλλακτικά
Εξαρτήματα ανύψωσης
Ανυψωτήρες, άλλα
Εξοπλισμός εργοταξίου
Ράμπες φόρτωσης
Αγωγός πτώσεως οικοδομικών μπαζών
Οικοδομικός διανομέας ρεύματος
Τρέιλερ εργοταξίου
Οικοδομικός φράχτης
Προσωρινές γέφυρες
Φωτισμός εργοταξίου
Φωτισμός-πύργος φωτισμού
Εξοπλισμός οροφής
Κοίλη γη
Κάδος
Ψεκαστήρες δέσμευσης σκόνης
Εξοπλισμός ζυγίσματος
Εγκαταστάσεις εργοταξίου, άλλα
Ασφάλεια εργοταξίου
Τεχνολογία στεγανότητας
Προστατευτικά Κιγκλιδώματα
Σύστημα σηματοδότησης
Δένω
Πινακίδες κυκλοφορίας
Ασφάλεια εργοταξίου, άλλα
Εξοπλισµός ορυχείων
Εξοπλισμός μπεντονίτη
Εξοπλισμός αφαίρεσης άμμου
Διαστολέας
Μονάδα παραγωγής υδραυλικής ισχύος
Εγκαταστάσεις έγχυσης
Εξαρτήματα μεταλλείων
Εξοπλισμός αγωγών
Αναδευτήρας κονιαμάτων, ενεμάτων και σκυροδέματος
Γεωτρύπανο
Bergbauausrüstungen, Sonstige
Εξοπλισμός τεχνολογίας σκυροδέματος
Τρέιλερ αντλίας σκυροδέματος
αντλίες φορτηγού σκυροδέματος με βραχίονα
Αδρανή υλικά σκυροδέματος
Εγκατάσταση ανακύκλωσης σκυροδέματος
Εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος - δομικό σχήμα
Συστήματα μεταφοράς σκυροδέματος, σταθερά
σύστημα εκτόξευσης σκυροδέματος
Στρωτήρας σκυροδέματος
Κάδοι σκυροδέματος
Λειτουργίες σκυροδέματος εργαστηρίου
Κινητή εγκατάσταση ανάμειξης σκυροδέματος
Εγκατάσταση ανάμειξης σκυροδέματος, στατική
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Αντλία σκυροδέματος, στατική
Μηχάνημα κάμψης οπλισμένου σκυροδέματος
Σκυρόδεμα χάλυβα - μηχάνημα κάμψης-κοπής
Πλεγμα ενίσχυσης σκυροδέματος
Μηχάνημα κοπής οπλισμένου σκυροδέματος
Μηχανή μπλοκ σκυροδέματος
Εργαλεία ράβδου, κοπής και κάμψης
κινητή μηχανή δημιουργίας μπλοκ
Μηχανή διάστρωσης
Μπετονιέρα - κινητή
Προκατασκευασμένο εργοστάσιο σκυροδέματος
Βιομηχανική εγκατάσταση μπλοκ σκυροδέματος
Λειαντήρες
Στρωτήρας σκυροδέματος
Υλικά - εξοπλισμός δοκιμών και μέτρησης
Κονίαμα-αναμικτήρας
Κονίαμα-αντλία
Χειρισμός κύβων
Εξοπλισμός παραγωγής σωλήνων και φρεατίων
Παλμικό τραπέζι-ανακλινόμενο τραπέζι
αξεσουάρ ξυλοτύπων-παραγωγή
Ξυλότυπο σύστημα παραγωγής
Σύστημα κινούμενου δαπέδου- τοίχων
Τεχνολογία σκυροδέματος -ανταλλακτικά
Σκυρόδεμα -αναλώσιμα εξαρτήματα ασφάλτου
Τεχνολογία σκυροδέματος - εξαρτήματα
Τεχνολογία σκυροδέματος, άλλα
Συσκευές γεώτρησης
Γεωτρύπανο αγκύρωσης
Συσκευές γεώτρησης, στάσιμες
Συσκευή γεώτρησης, κάθετη
Συσκευή γεώτρησης, οριζόντια
γεωθερμική συσκευή γεώτρησης
Συσκευή γεώτρησης
Σύστημα γεώτρησης πηγαδιού
Περιστροφικό γεωτρύπανο
εγκατάσταση γεώτρησης και γεωτρύπανο
Εξοπλισμός διαφράγματος τοίχου
Γεωτρύπανα διατρημάτων
Τεχνολογία εκρηκτικών υλών
Εξοπλισμός συστήματος βαθιάς γεώτρησης
Δονητής μπετόν
Εξοπλισµός γεώτρησης, εξαρτήματα
Εξοπλισµός γεώτρησης, άλλα
Εμπορευματοκιβώτιο
εμπορευματοκιβώτιο-εξοπλισμός γραφείου
Εμπορευματοκιβώτιο-εμπορευματοκιβώτιο υλικών
Εμπορευματοκιβώτιο - υγειονομικό εμπορευματοκιβώτιο
Εμπορευματοκιβώτιο -εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσης
Εμπορευματοκιβώτιο - καμπίνες τουαλέτας
Εμπορευματοκιβώτιο-μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου
Εμπορευματοκιβώτιο -κατοικία
Εμπορευματοκιβώτιο-εξαρτήματα
Εμπορευματοκιβώτιο-άλλα
Ανταλλακτικά
Εργαλείο κατεδάφισης
Άξονες
Βενζινοκίνητες μηχανές
Αντλίες μετάγγισης
Εξοπλισμός τεχνολογίας σκυροδέματος
Τεχνολογία εξαρτημάτων φρένων
Σετ σφραγίσματος
Κινητήρες ντίζελ
Περιστροφικός στροφέας
Δακτύλιος περιστροφής
Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά
ηλεκτρικό μοτέρ
Τελική μονάδα
Ανταλλακτικά - μέρη κινητήρα
αποσυναρμολογημένες μηχανές
Κινητήρα πρόωσης - κινητήρας πρόσφυσης
Ζάντες
Φίλτρο σωματιδίων
Κινητήρες αερίου
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων
Συγκρότημα βραχίονα φορτωτή
Κινητήρας ανύψωσης
Υδραυλικός κινητήρας
υδραυλική αντλία
Υδραυλική τεχνολογία
Υδραυλικός κύλινδρος
Αμάξωμα/ καμπίνα/ γυαλιά
Τεχνολογία καυσίμου
Τεχνολογικά εξαρτήματα γερανού
Τεχνολογία ψύξης
Συγκρότημα ερπύστριας
Πλανητικό γρανάζι κίνησης
Ελαστικά-τροχοί
Περιστρεφόμενο γρανάζι
Έλεγχος αποκλεισμού
Μετατροπέας ροπής
Κεντρικά συστήματα λίπανσης
Ανταλλακτικά - άλλα
Σύστημα κυλιόμενου ιμάντα
Σύστημα κυλιόμενου ιμάντα, κινητό
Σύστημα κυλιόμενο ιμάντα, στατικό
Μεταφορέας αποθέματος, κινητός
Συστήματα ιμάντων μεταφοράς, άλλα
Φρέζες
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανή αλέσεως σκυροδέματος
Μηχανήματα διάστρωσης
Φρέζες τάφρων
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Φρεζάρισμα, Άλλα
Τοποθέτηση σιδηροδρομικής γραμμής
Μηχανή κάλυψης ράγας
Παρακολουθήστε την δημιουργία κατασκευής οχημάτων
κατασκευή ράγας
Εργαλεία χειρός /
Βενζίνη - διακόπτης προστασίας
Σφυρί πεπιεσμένου αέρα
Εργαλείο χειρός-σύνδεση πεπιεσμένου αέρα
Ηλεκτρικός εξοπλισμός
ηλεκτρικός-διακόπτης
Εργαλείο χειρός - διάφορα
Ανύψωση / πεζοδρόμιο / τοποθέτηση σωλήνων
Ανυψωτικός εξοπλισμός-αλυσίδα σφεντόνα
Ανυψωτικός εξοπλισμός-οικοδομικό βαρούλκο
Ανυψωτικό μαξιλάρι
Τοποθέτηση-μηχανή
Πλακόστρωση-υδραυλικός σφιγκτήρας εγκατάστασης
Πλακόστρωση-εργαλεία-υδραυλικά
Σύστημα τοποθέτησης σωλήνων-καλωδίων
Τεχνολογία τοποθέτησης σωλήνων
Βαρούλκο
Εξοπλισμός ανύψωσης-πέτρας zongs
Τραβέρσες
Εξοπλισμός ανύψωσης -καθολικός σφιγκτήρας
Αναβατόρια/ Πεζοδρόμιο-/ Τοποθέτηση σωλήνων - Άλλα
Θέρμανση / κλιματισμός
Αφυγραντήρας
Θερμοσίφωνες - επιφανειακός θερμοσίφωνας
Θερμαντήρες - θερμαντήρας αέρος
Θέρμανση/ κλιματισμός - άλλα
Επεξεργασία ξύλου
Ξύλο - λειαντήρες
Ξύλο - μηχανή θρυμματισμού ξύλου
Ξύλο - θρυμματιστής ξύλου
Υδραυλική πρέσα ξύλων
ξύλο - συνδυασμένος τεμαχιστής
Ξυλεία - αναμικτήρας ξύλου
Ξύλο - δευτερεύων τεμαχιστής
Περιστροφικός καταστροφέας
Ξυλεία - Κινητό πριονιστήριο
Ξυλεία - Σταθερό πριονιστήριο
Συνθλιπτικό μηχάνημα -αργής περιστροφής
Ξυλεία - θρυμματιστής τυμπάνου
Ξύλο - κυρίως τεμαχιστής
Τεχνολογία ξύλου, άλλα
καναλοποίηση
Στεγανοποίηση-μίνι βυσμάτων σωλήνων
Εργαλεία υπόγειας διάτρησης
στεγανοποίηση-σύστημα σφράγισης αποχέτευσης
στεγανοποίηση-μαξιλάρι σφράγισης αποχέτευσης
εξοπλισμός σωλήνα αποχέτευσης
Συστήματα αντιστήριξης τάφρου
Ανυψωτικό καλύμματος ανθρωποθυρίδας
Kanaltechnik, Sonstige
Δημοτική τεχνολογία/ Δημοτικά οχήματα
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Δημοτικά οχήματα - αναρρόφηση-έκπλυση
Unimog
Δημοτικά οχήματα -καθαρισμός δρόμων τον χειμώνα
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Θρυμματιστές κορμών
Θαμνοκοπτική μηχανή
Δημοτικά οχήματα - άλλα
Συμπιεστές
κινητός συμπιεστής
Συμπιεστές, σταθεροί
Συμπιεστές, άλλα
Τεχνολογία αποθήκευσης, άλλα
Αποθήκη
Τεχνολογία αποθήκευσης, άλλα
Τεχνολογία αποθήκευσης, άλλα
Αντλίες
Αντλία πηγαδιού
Αντλίες κινητήρα
Υποβρύχια αντλία φρεατίων
Βυθιζόμενη αντλία
Αντλία κενού
Αντλίες άλλες
εξοπλισμός οδήγησης στοίβας
Γενική εγκατάσταση γεώτρησης
εξοπλισμός οδήγησης στοίβας
Σφύρα θεμελίωσης
Εξαρτήματα οδήγησης σωλήνων
Εξέδρα οδήγησης σωλήνων, άλλα
Μηχανές ανακύκλωσης
Επεξεργασία ανακύκλωσης ξύλου
Επεξεργασία ανακύκλωσης μετάλλων
Επεξεργασία αποβλήτων ανακύκλωσης
Αναστροφέας βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, υπολειμματικών αποβλήτων
Μηχανές ανακύκλωσης, άλλες
Καθαρισμός
Σύστημα πλυσίματος τροχών
Καθαρισμός-εξοπλισμός
Τεχνολογία διαχείρισης νερού
Καθαρισμός - άλλα
Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς εκσκαφή
Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς εκσκαφή
Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς εκσκαφή, άλλα
Δονητές/ συμπίεση
Δονητές
Μετατροπέας συχνότητας, στατικός
Φορητός μετατροπέας συχνότητας
Innenrüttler
Πλάκες δόνησης
Δονητικές πλάκες - εξαρτήματα
Συμπιεστής εδάφους
Δονητικός πήχης
Δρομέας/ Συμπίεση - Άλλα
Πριόνισμα / κοπή / διάτρηση
Δισκοπρίονο κατασκευών
συσκευές κοπής μηχανικής περιστροφής
Μεικτός κόφτης
Διάτρηση πυρήνα
Πριόνια μηχανικά
Τεχνολογία κοπής
Δίσκος κοπής πέτρας
Κόφτης πέτρας
επιτραπέζιο οδοντωτό δισκοπρίονο
δισκοπρίονο
Πριόνισμα/ Κοπή/ Διάτρηση - άλλα
Εργαλεία τεχνολογίας ανακαίνισης
Τεχνικός εξοπλισμός γέφυρας
Τεχνολογία ανακαίνισης, άλλα
Περονοφόρα
Περονοφόρο
Περονοφόρα
Εμπορευματοκιβώτιο-μεταφορέας
Περονοφόρα παντός εδάφους
Hand pallet truck
Φορτηγό υψηλής ανύψωσης
Περονοφόρο όχημα - συλλέκτης παραγγελιών
χαμηλό ανυψωτικό όχημα
Ανυψωτικό μηχάνημα
Πλευρικός φορτωτής
Τηλεσκοπικά περονοφόρα οχήματα
Ανυψωτικό πλάγιας φόρτωσης τεσσάρων κατευθύνσεων
Περονοφόρο -ανταλλακτικά
Εξαρτήματα περονοφόρου
Περονοφόρα, άλλα
Μονάδες παραγωγής ισχύος
Μονάδα παραγωγής ισχύος -κινητή
Μονάδα παραγωγής ισχύος -σταθερή
Μονάδα παραγωγής ισχύος -φορητή
Μονάδα παραγωγής ρεύματος, άλλα
Λειτουργίες δεξαμενής
Δεξαμενή - κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
Δεξαμενή -δεξαμενή αποθήκευσης, εξοπλισμός, αξεσουάρ
Εγκατάσταση δεξαμενής, άλλα
Κατασκευή τούνελ
Αεριστής υπόγειας εξόριξης
Αποκατάσταση ενέργειας
Κινητή ανυψωτική πλατφόρμα εργασίας
Κλιματισμός αέρα και αερίου
συμπιεστής αέρα-αερίου
Εξοπλισμός ανύψωσης σωλήνων
Σύστημα αποκατάστασης φρεατίων αποχέτευσης
Μηχανήματα με ασπίδα προστασίας για διάνοιξη σηράγγων
Μηχάνημα ψεκασμού σκυροδέματος
τεχνολογία τροφοδότησης
Μηχανές επιλεκτικής κεφαλής κοπής
εξοπλισμός για τούνελ
Διάνοιξη σήραγγας υπαίθριας εξορυκτικής κατασκευής
Διάνοιξη σήραγγας υπόγειας κατασκευής
Μηχάνημα για τούνελ
Διάνοιξη σήραγγας - εξαρτήματα
Κατασκευή σηρράγγας - άλλα
Συσκευές μέτρησης απόστασης/ τοποθεσίας
Μηχανές κατασκευών ελέγχου λέιζερ
Συστήματα κάμερας
Τοποθέτηση σωλήνων λέιζερ
Λέιζερ - διάνοιξης σηράγγων
Σύστημα τοπογραφικών αποτυπώσεων με λέιζερ
Σύστημα πλοήγησης GPS
Όργανα ισοπέδωσης λέιζερ
Σύστημα εντοπισμού-gps-ανιχνευτής
Διαγνωστικά-συσκευές
λέιζερ-περιστροφικό λέιζερ
Λέιζερ-εξαρτήματα
Λέιζερ-διάφορα
Génie hydraulique
Αμφίβιος εκσκαφέας, θεριζοαλωνιστική ζιζανίων
Υδραυλική μηχανική -άλλα
Εργαστήριο
Κινητός σταθμός συμπιεστή
Συμπιεστής χωρίς λάδι
Σταθμοί συμπιεστών
Τεχνολογία αμμοβολής
Τεχνολογία συγκόλλησης
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Εργαστήριο, άλλα
Εργαλεία
Νταλίκα
Μικρά εργαλεία
Εργαλεία δουλειάς - αναλώσιμα
εργαλεία-άλλα
Σκηνή
Τέντα - κατασκευή-τέντες
Τέντες εκδηλώσεων
Βιομηχανικές τέντες
Τέντα - τέντες αποθήκης
Τέντες - έκθεση
Ειδική τέντα
Τέντα - εξαρτήματα
Τέντες, διάφορα
Λοιπά
Οχήματα επαγγελματικά / μεταφοράς
Μηχανήματα/ Εξοπλισμός κατασκευών
Τρακτέρ
Αγροτικά μηχανήματα / εξοπλισμός
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε Περονοφόρο μεταχειρισμένο ή νέο στο baupool.gr. Οι καλύτερες τιμές από επαγγελματίες εμπόρους, βιοτέχνες και ιδιώτες. Ελκυστικές προσφορές υψηλής ποιότητας κατασκευαστικών μηχανημάτων στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Still Linde Caterpillar Hyster Clark
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Toyota 8FBET18 // 664 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.388 mm / FH 1.470 mm / Containerfähig / Triplex
8
Toyota 8FBET18 // 664 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.388 mm / FH 1.470 mm / Containerfähig / Triplex
Περονοφόρο, 4913284 4913284
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 664 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.02 m, Ύψος ανύψωσης: 4.39 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3296 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, ...
17.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 7FBMF16 // 2.200 Std. / HH 3.700 mm  / 3. Ventil
7
Toyota 7FBMF16 // 2.200 Std. / HH 3.700 mm / 3. Ventil
Περονοφόρο, 4915246 4915246
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 3.70 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3700 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dan Truck 6009 TRIPLEX
6
Dan Truck 6009 TRIPLEX
Περονοφόρο, 4914079 4914079
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 6439 h, Ύψος ανύψωσης: 5.54 m, Μήκος περόνης: 141 cm, Βάρος λειτουργίας: 10120 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
18.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dan Truck 6009 TRIPLEX
6
Dan Truck 6009 TRIPLEX
Περονοφόρο, 4914077 4914077
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 6439 h, Ύψος ανύψωσης: 5.54 m, Μήκος περόνης: 141 cm, Βάρος λειτουργίας: 10120 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
18.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H40D-01 // 3.Ventil / HH 4.100 mm
8
Linde H40D-01 // 3.Ventil / HH 4.100 mm
Περονοφόρο, 4910720 4910720
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 8398 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.85 m, Ύψος ανύψωσης: 4.10 m, Βάρος λειτουργίας: 5925 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, ...
13.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Still 20-16 // 3.+4. Ventil / HH 3.050 mm / FH 1.400 mm / Duplex
9
Still 20-16 // 3.+4. Ventil / HH 3.050 mm / FH 1.400 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4928813 4928813
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 1.99 m, Ύψος ανύψωσης: 3.05 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
5.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET 18 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 3.320 mm / FH 1.600 mm / Duplex
6
Toyota 8FBET 18 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 3.320 mm / FH 1.600 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4928812 4928812
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 6691 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.17 m, Ύψος ανύψωσης: 3.32 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3600 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1800 kg, ...
8.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 42-7FGF20 // 3. + 4. Ventil / Seitenschieber / HH 3.300 mm / FH 1.600 mm / Duplex
6
Toyota 42-7FGF20 // 3. + 4. Ventil / Seitenschieber / HH 3.300 mm / FH 1.600 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4928809 4928809
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 12163 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3800 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
8.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E15Z-02 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 3.100 mm / FH 1.530 mm / Duplex
10
Linde E15Z-02 // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 3.100 mm / FH 1.530 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4907434 4907434
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 6013 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.08 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3450 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linde E25H // 3. Ventil / HH 6.500 mm / FH 2.260 mm / Triplex
6
Linde E25H // 3. Ventil / HH 6.500 mm / FH 2.260 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4917030 4917030
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 4699 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.90 m, Ύψος ανύψωσης: 6.50 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 5000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
7.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde EX 16 EXP // 3.245 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.310 mm
7
Linde EX 16 EXP // 3.245 Std. / Seitenschieber / 3. Ventil / HH 4.310 mm
Περονοφόρο, 4917028 4917028
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3245 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Ύψος ανύψωσης: 4.31 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3300 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linde E50-HL01-600 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / 3. + 4 . Ventil / HH 4.400 mm
6
Linde E50-HL01-600 // Seitenschieber / Zinkenverstellgerät / 3. + 4 . Ventil / HH 4.400 mm
Περονοφόρο, 4893240 4893240
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 8486 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 3.10 m, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Μήκος περόνης: 240 cm, Βάρος λειτουργίας: 6235 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET15 - TRIPLEX
3
Toyota 8FBET15 - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4872249 4872249
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 6125 h, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3318 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
11.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 8FBET15 - TRIPLEX
3
Toyota 8FBET15 - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4872246 4872246
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 6125 h, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3318 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
11.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E30H-01 // 3. + 4. Ventil / HH 4.100 mm / Batt. Bj. 2014
7
Linde E30H-01 // 3. + 4. Ventil / HH 4.100 mm / Batt. Bj. 2014
Περονοφόρο, 4899367 4899367
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5563 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.63 m, Ύψος ανύψωσης: 4.10 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 5575 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, ...
17.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cesab B320 TRIPLEX
10
Cesab B320 TRIPLEX
Περονοφόρο, 4874569 4874569
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 427 h, Ύψος ανύψωσης: 7.55 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 4100 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
22.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cesab B320 TRIPLEX
10
Cesab B320 TRIPLEX
Περονοφόρο, 4874567 4874567
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 427 h, Ύψος ανύψωσης: 7.55 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 4100 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, ...
22.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BT CBE 20T // Seitenschieber / 3. Ventil / Batt. Bj. 2011 / HH 5.600 mm / FH 2.000 mm / Triplex
6
BT CBE 20T // Seitenschieber / 3. Ventil / Batt. Bj. 2011 / HH 5.600 mm / FH 2.000 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4900955 4900955
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 5568 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.42 m, Ύψος ανύψωσης: 5.60 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3800 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
5.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E20P-EX // 3. + 4. Ventil / HH 3.130 mm / FH 1.600 mm / Duplex
7
Linde E20P-EX // 3. + 4. Ventil / HH 3.130 mm / FH 1.600 mm / Duplex
Περονοφόρο, 4900954 4900954
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5818 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.06 m, Ύψος ανύψωσης: 3.13 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3565 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Linde E25 EX // 3. + 4. Ventil / HH 4.350 mm / FH 1.500 mm / Triplex
7
Linde E25 EX // 3. + 4. Ventil / HH 4.350 mm / FH 1.500 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4900953 4900953
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 5424 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.22 m, Ύψος ανύψωσης: 4.35 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 5000 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toyota 42-6FGF15 - TRIPLEX
10
Toyota 42-6FGF15 - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4946901 4946901
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 6853 h, Ύψος ανύψωσης: 4.25 m, Μήκος περόνης: 150 cm, Βάρος λειτουργίας: 2910 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
8.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 42-6FGF15 - TRIPLEX
10
Toyota 42-6FGF15 - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4946898 4946898
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 6853 h, Ύψος ανύψωσης: 4.25 m, Μήκος περόνης: 150 cm, Βάρος λειτουργίας: 2910 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
8.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H50D-01 // HH 3.100 mm / 1.500 mm lange Gabeln
10
Linde H50D-01 // HH 3.100 mm / 1.500 mm lange Gabeln
Περονοφόρο, 4946687 4946687
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 8895 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Μήκος περόνης: 150 cm, Βάρος λειτουργίας: 6415 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, ...
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jungheinrich EFG 115 // Seitenschieber / 3. Ventil / Batt,. Bj. 2017 / Containerfähig / HH 5.000 mm / FH 1.700 mm / Triplex
8
Jungheinrich EFG 115 // Seitenschieber / 3. Ventil / Batt,. Bj. 2017 / Containerfähig / HH 5.000 mm / FH 1.700 mm / Triplex
Περονοφόρο, 4946686 4946686
  40233 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 15432 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Βάρος λειτουργίας: 3400 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyster H2.0FTS - TRIPLEX
10
Hyster H2.0FTS - TRIPLEX
Περονοφόρο, 4940672 4940672
  22113 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 8891 h, Ύψος ανύψωσης: 6.06 m, Μήκος περόνης: 150 cm, Βάρος λειτουργίας: 3880 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, ...
12.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2261